Menu

O mnie

JA I MOJA PASJA…

Fotografia to pojęcie, które bardzo łatwo można zamknąć w ramę prostej definicji, ograniczyć do zatrzymania chwili, upamiętnienia jakiejś sytuacji. Dla mnie fotografia to o wiele więcej, pojęcie wieloznaczne, głębsze, z przesłaniem. Moje fotografie to moje widzenie świata, mój sposób odbierania rzeczywistości.

Fotografowanie daje możliwość zatrzymania ulotnej chwili, uchwycenia tego co nietrwałe, przemijające: światła, klimatu, nastroju. Największa trudność, ale i sztuka w tym, by utrwalić tę chwilę w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla innych. Przekazać prawdziwy obraz i jednocześnie swoją jego interpretację, pogodzić te dwie sprzeczności. Sprawić, by widz zatrzymał się przy nich na dłużej, wzbudzić refleksję, obudzić uczucia, wspomnienia, skojarzenia.

Tego sposobu patrzenia i fotografowania świata ciągle się uczę, doskonaląc warsztat. Kolejne kadry powstają coraz bardziej świadomie, by przekaz, był bardziej czytelny, jasny w odbiorze. Mam nadzieję, że przede mną wiele jeszcze nowych, nieodkrytych miejsc, sytuacji, którymi zapełnię mój album.

Mam 40 lat, mieszkam w Opolu. Moja fotograficzna przygoda rozpoczęła się stosunkowo niedawno. Pierwsze próby fotografowania miały miejsce, co prawda, już wiele lat temu. Przełomem okazał się zakup pierwszej lustrzanki cyfrowej w połowie 2009 roku. Pierwsze świadome próby kadrowania, praca nad obróbką zdjęcia. Kursy, praca własna, tysiące obejrzanych zdjęć, mnóstwo lektury i przede wszystkim robienie zdjęć, poszukiwanie nowych kadrów, motywów, pochłonęły mnie niemal całkowicie. Tak narodziła się fotograficzna pasja, która wciąż trwa i rozwija się we wielu kierunkach. Największą moją pasją jest fotografia krajobrazowa.

Serdecznie zapraszam do mojej galerii.

 

ME AND MY PASSION…

slajd001slajd002Photography – simple word, easy definition. To take a photo – to catch a moment, to memorialize a while. For me, photography is much more. It is an ambiguous concept, with the message.

My photography is my own perception of the world, my own way of feeling the reality. Photography gives me the ability to stop the fleeting moment, to grasp what is impermanent, transient: light, mood, atmosphere. The greatest difficulty, but also an art, is to capture a moment in an attractive and understandable way to others. How to reconcile these two contradictories: show the true image and its interpretation at the same time, on the same picture?

How to wake up someone’s feelings, memories, associations? How to stop the viewer for longer? I’m still learning it, constantly improving my skills. My next works arise more and more consciously. My message is more and more clear, easy perceivable, I hope.

I am 40 years old. I live in Opole. My photography adventure has started relatively recently. True, the first attempts to photographing took place many years ago. However, the turning point was the first digital SLR purchase in mid 2009. Since then, I’m almost completely absorbed by shooting. I’m still looking for new frames, excellent workshop.
Courses, thousands of images viewed… Every free moment devoted to my passion.

Welcome to my gallery!